Šváb obecný (Blatta orientalis)

svabNoční živočich, neschopen pohybu na hladkém povrchu. Přes den se skrývá ve škvírkách domů, po setmění vylézá a hledá potravu. Je to všežravcec, živí se odpadky, ale ožírá i papír, kůže atd.

Biologie

Dospělci hnědočerní až černí délka těla 21-28 mm (bez tykadel) samice mají velmi krátká křídla, křídla samců jsou delší , ale nejsou schopni letu.Délka života dospělce je 2 měsíce při 30°C při nižších teplotách až 9 měsíců. Od vajíčka k dospělci 6 měsíců při teplotě 30°C,  při nižších teplotách než 25°C 1 rok.

Nejčastější úkryt

  • tmavá místa
  • vlhká
  • chladnější než u rusa
  • těsné prostory
  • sklepy, kanalizace

Škody

Znehodnocení potravin, přenáší bakterie a roztoče, choroboplodné zárodky. Šíří nepříjemný zápach.

Šíření

Aktivně se rozlézají, mohou být přenešeni v zavazadlech, nebo při transportu potravin a zboží.

 

Zdroj:
Wikipedie
Příručka Dezinsekce a Deratizace, V. Rupeš 2014, ISBN 978-80-02-02510-8