Ochrana dřeva

Vysokotlaká injektáž

Ochranu dřeva provádíme tlakovou injektáží pomocí speciálního čerpadla Mabi pod tlakem 40-100 atmosfér. Povrchovou ochranu provádíme postřikem airless technologií.

Airless technologií se přípravek dostane nejen na ošetřovaný povrch, ale i do výletových otvorů, mezer, prasklina ve dřevě či špatně přístupných míst (pozednice, hřebenový trám apod.). Tento způsob aplikace je velmi efektivní než pouhý nátěr. Povrch je třeba kontrolovat, aby byl celistvý bez prasklin, které v  budoucnu vznikají vysoušením dřeva a případně obnovit hloubkovou tlakovou injektáží.

Vývoj dřevokazného hmyzu může trvat až 10 let (podle druhu). K chemickému přípravku na povrchu se tak larva nedostane a požírají materiál uvnitř dřevěných prvků. Tlakovou injektáží se napouští dřevo přímo zevnitř – ochrana je tak trvalá. Dřevo se navrtá do 2/3, do otvorů se umístí injektážní pakry jejichž prostřednictvím se do dřeva aplikuje pod tlakem 40-100 atm. insekticidní roztok – dřevo se napouští zevnitř – toto je nejúčinnější ochrana dřeva, avšak je samozřejmě finančně nákladnější.

Injektáž dřeva

Výrobce této technologie je společnost MABI. Jedná se o francouzskou společnost, která se zabývá likvidací škůdců již 45 let a jako jediná má také tuto technologii patentovanou a certifikovanou.

Vysokotlaká injektáž napadeného místa má jednu výhodu před mikrovlnnou technologií, a tou je dlouhodobá sanace (v řádech desítek let).

Injektované místo je napuštěno chemickým insekticidem, který se vstřebá do daného materiálu a zůstane tam napořád. V materiálech, které byly naimpregnovány se již nikdy neobjeví škůdci.

Tato technologie se používá převážně tam, kde majitel nemovitosti nemůže zaručit celoroční vlhkost menší než 19%. Jsou to většinou chalupy, rekreační sídla, chaty, prostě všude tam, kde se celoročně nevytápí (netemperuje).  Další výhodou tlakové injektáže je o 90% nižší spotřeba elektrické energie než u mikrovlnného prozařování.