Dezinfekce

Dezinfekce znamená soubor opatření, směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů.

Používáme dva způsoby aplikace

  • plošnou dezinfekci (celoplošný postřik)
  • prostorovou dezinfekci (aerosol)

Příklady dezinfekčních zásahů:

  • dezinfekce bytů po zemřelých
  • dezinfekce sociálních zařízení
  • dezinfekce v rámci karanténních opatření
  • dezinfekce ve veterinárních provozech

Obraťte se na nás, popište nám aktuální situaci a jistě najdeme to pravé řešení pro vás!