Deratizace

Deratizace je proces likvidace hlodavců (krys, potkanů, myší atd.) včetně zamezení jejich pronikání do objektů.

Potkani, myši i krysy jsou významnými přenašeči onemocnění a původci nezanedbatelných ekonomických škod. Svým požerem a výkaly způsobují škody na surovinách ve všech fázích výroby a zpracování, na inženýrských sítích a na technických zařízeních všeho druhu.

K hubení hlodavců používáme široké spektrum rodenticidních nástrah II. a III. generace tuzemské i zahraniční výroby s rozličnými účinnými látkami a chuťovými atraktanty.

Samozřejmostí je pro nás řídit se veškerými požadavky hygienických norem.

Součástí deratizačních zásahů je zároveň zjišťování přístupových cest hlodavců a na přání objednatele i jejich zajištění. V rámci stálé ochrany objektů doporučujeme zákazníkům výhodný systém trvale položených nástrah s kontrolní činností – tzv.deratizační monitoring. Při tomto systému provádíme pouze obměnu nástrahového materiálu, případně poškozených staniček. Váš objekt je tak trvale chráněn!

Kdy vhodné deratizaci provádět?

Deratizaci je vhodné provádět preventivně minimálně dvakrát ročně – na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (období, kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do objektů). Samozřejmě deratizaci provádíme i podle požadavků a potřeb objednatele. Bereme ohled na individuální situaci klienta. Četnost zásahů a způsob provedení s ním vždy předem konzultujeme.

Jak pracujeme?

Deratizační zásahy provádíme etapově – tzv. pulzní metodou. Ta spočívá v aplikaci menšího množství nástrahového materiálu do více míst v objektu, pravidelnou kontrolou úbytku a postupným doplňováním nástrahového materiálu.

Prohlídka objektu

Před samotným zahájením deratizace provádíme průzkum objektu. Při něm zjistíme druh hlodavce, jeho přístupové cesty a současný stav infestace (napadení). Registrujeme přímý výskyt hlodavců, množství čerstvého trusu a stop po ohlodání, vyhrabaných děr či množství odebraných návnad a nástrah. Na základě těchto poznatků určíme druh a množství použitého deratizačního přípravku.

Položení nástrah

Nástrahy uvnitř objektů klademe do deratizačních staniček. V závislosti na prostředí a druhu zjištěného hlodavce aplikujeme široké spektrum plastových deratizačních staniček různých velikostí a tvarů. Používáme speciální deratizační krmítka, která chrání nástrahu před domácími zvířaty a dětmi. Do kanalizačních šachet nástrahy pokládáme nebo zavěšujeme.

Kontrola úbytku nástrah a doplnění

Nástrahy doplňujeme v týdenních až dvoutýdenních intervalech dokud dochází k požeru. Je to nejefektivnější způsob provádění deratizace, při kterém zbytečně neplýtváme přípravky a nezatěžujeme životní prostředí. Pouze tímto způsobem lze v případě potkanů docílit maximálního snížení jejich populace v dané lokalitě.