Komáři (čeled Culicidae)

komarMezi nejvýznamnější druhy které žijí ve střední Evropě jsou Komár pisklavý, Komár proužkový, Anofeles čtyřskvrnný. Komáří bodají převážně v noci.

Biologie

Samice kladou vajíčka na okraje tůní, nebo na dna periodických tůní lužních lesů, které budou naplněny vodou z deštů, záplav. Množství komárů závisí v každém roce na výši hladiny vody v tůních, a zda tůně vyschnou dříve, než larvy dokončí  svůj vývoj. Larvální stádium několik dní až týdnů, larvy žijí ve stojatých vodě, dýchají vzduch dýchacími trubičkami na konci zadečku. Kukla 1-7 dní.Dospělec létá už jednu hodinu po vylíhnutí z kukly. Samice a samci jsou vybaveni bodavě savým ústrojím a živí se rostlinými šťávami a nektary. Aby samice mohla klást vajíčka, musí se nasát krve savců nebo ptáků. Samci krev nesají. Samice kladou 100 a více vajec, několikrát za život, po každém nasátí krve. Od vajíčka k dospělci 1-2 týdny. Maximální doba dospělce 1-2 měsíce.

Škody

V subtropických a tropických oblastech přenos choroboplodných zárodků několika chorob např. malárie, žlutá horečka atd.. V podmínkách České republiky k přenosu choroboplodných zárodků nedochází. Bodání samic je pro člověka a zvířata bolestivé.

Šíření

Dospělci komárů se mohou šířit na značné vzdálenosti od místa líhnutí. Tropičtí komáři mohou být výjimečně zavlečeni v letadlech i do Evropy.