Červotoč proužkovaný (Anobium punctatum)

Biologie

cervotocDospělec 2- 2,5 mm dlouhý , tmavě hnědý, s kapucovitým štítem překrývajícím hlavu. Dospělci dobře létají. Samice během svého života naklade 20-40 vajíček. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá kolem 3 let. Larvy napadají jak listnáče tak jehličnany. Samice klade vajíčka do štěrbin a prasklin dřeva z listnáčů i jehličnanů nebo do starých chodbiček.

Nejčastější úkryt

  • ve dřeve, kde má své chodbičky
  • stromy (jehličnany, listnáče)
  • starý nábytek, stoly atd…

Škody

Napadají vyzrálé dřevo,  nábytek, rámy, umělecká díla. Napadení je většinou soustředěno do běli.

Šíření

Letem dospělců, rovněž s transportem napadeného dřeva.

 

Zdroj:
Příručka Dezinsekce a Deratizace, V. Rupeš 2014, ISBN 978-80-02-02510-8