Vosy, sršni a další (Vespoidea)

vosyV ČR žije asi 7 druhů vos. Nejčastěji jsou to druhy Vosa obecná, Vosa útočná, Sršeň obecný. Dělnice jednotlivých druhů jsou obtížně rozlišitelné, sršeň je největším druhem vos v Evropě.

Biologie

Patří mezi sociální druhy hmyzu, plně vyvinutá kolonie vos může obsahovat až několik stovek dělnic.Vajíčka 7-10dní, larva 1-2 týdny, bílé, beznohé. Kukla 1-2 týdny. Od vajíčka k dospělci  3-5 týdnů. Dospělci s charakteristickými příčnými žlutými a černými pruhy na zadečku, délka těla královen kolem 20mm, samice sršni 25-35 mm. Samci (trubci) vos po spáření hynou. Hnízdo je tvořeno papírovou hmotou z rozkousaného dřeva, kterou vytvářejí dělnice. Larvy krmeny hmyzem. Dělnice vos  mají žihadla, jimiž se při napadení brání. Samice na místo žihadel mají kladélka, jimiž kladou vajíčka. Aktivní jsou pouze ve dne, aktivita roste s teplotou.

Nejčastější úkryt

  • hnízda jsou zavěšeny pod střechou
  • v zemi norách po hraboších a myších

Škody

Obtížné, zejména v blízkosti jejich hnízda a v blízkosti atraktivní potravy- pekárny, sady, odpadkové kontejnery. Bodnutí žihadlem jsou bolestivá a život ohrožují u citlivých osob. Vosy mohou žihadlem bodnout opakovaně.

Šíření

Migrují mladé samice. Při vyhledávání potravy mohou dělnice zaletovat do vzdálenosti několika set metrů.