Potemníci (Tribolium)

Potemník skladištní ( Tribolium confusum)

Potemník hnědý (Tribolium castaneum)

Potemník ničivý ( Tribolium destructor)

potemnici

 

Potemníci se vyskytují v celé Evropě a jsouz rošiřováni transportem komodit. Odlišnost těchto třech druhů je velmi obtížná. Žijí  ve skladových produktech a živí se zbytky zanechanými ve štěrbinách a prasklinách.

Biologie

Vývoj při teplotě pod 20°C se téměř zastaví. Preferují teplotu okolo 30-35°C. Potrava hlavně zrniny- obiloviny, tito brouci jsou druhotnými škůdci a napadají obilí po jeho narušení primárními škůdci jako pilous, lze je nalézt v mouce, chlebu, sišenkách, koření atd..

Nejčastější úkryt

  • prázdné sklady
  • šterbiny, praskliny
  • ve skladových produktech

Škody

Znečištění produktů, které násladně přibírají od zatuchlého po nakyslý zápach.

Šíření

Šíří se transportem komodit po celé Evropě.

 

Zdroj:
Wikipedie
Příručka Dezinsekce a Deratizace, V. Rupeš 2014, ISBN 978-80-02-02510-8