Další služby

Ochrana před holuby

Ochrana objektů proti vstupu holubů a montáže hrotového systému proti dosedání holubů

Úklid holubího trusu

Holubi dokážou napáchat velké škody na nemovitostech, jejich pozůstatky dokážeme šetrně, ale účinně odstranit.

Speciální úklidové práce

Tyto práce provádíme v extrémních podmínkách, např. ve značně znečištěných bytech s velkým množstvím komunálního, biologického či jiného odpadu. V takových případech může okolním nájemníkům hrozit bezprostřední nebezpečí onemocnění infekčními chorobami (žloutenka, salmonela atd.) či rozšíření populace hmyzích škůdců.

Práce jsou obvykle spojené s dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, např. v bytech po zemřelých, nebo v bytech dlouhodobě neobývaných.

Speciální úklidové práce pojímáme komplexně a běžně do nich zahrnujeme úkony jako:

  • dezinfekce prostor
  • vyklizení prostor a průběžná dezinfekce
  • odvoz a likvidace odpadů
  • úklid ve společných prostorách a u stání kontejnerů
  • provedení dezinsekčního postřiku, případně následného provedení deratizace